Wegmans #94 Nazareth

3791 Easton/nazareth Hwy
Easton, PA 18045